Изолация за по-добро бъдеще

Условия за ползване

Бележка за авторското право

 

Съдържанието на сайта е защитено с авторски права © 2004 URSA Insulation, S.A. (или на негови свързани дружества и/или лицензодатели когато това е посочено), Pº de Recoletos, 3 4ª planta, 28004 Madrid, Spain. Seat: Madrid, вписано в търговския регистър на Мадрид "tomo 22.556, libro 0, folio 171, hoja M-403209, Inscripción 1". Всички права запазени.
Информацията на уеб сайта, включително, но не само, текст, изображения и звук, не може освен изрично и само с лична цел, или както е посочено там, да се възпроизвежда, препраща, разпространява или съхранява без предварителното писмено съгласие на  URSA Insulation, S.A.. Изрично се забраняват промени в съдържанието на уеб сайта. 

 

Някои части от уеб сайта съдържат изображения, които са защитени с авторски права на предоставилите ги страни.

 

 

Търговски марки

 

Освен ако не е посочено друго на уеб сайта, показаните марки, корпоративно лого и емблеми са защитени с авторски права търговски марки на  Uralita и/или URSA Insulation, S.A. (или техни свързани дружества).

 

 

Никакви декларации или гаранции

 

ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА ТОЗИ САЙТ, Е ВЪВ ВИДА “КАКВАТО Е”. URALITA GROUP ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ НИКОЯ СТРАНА ЗА ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ДРУГИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ДРУГ САЙТ, КЪМ КОЙТО ИМА ХИПЕРВРЪЗКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ  ДРУГИ ДАННИ ОТ ВАШАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДАЖЕ И АКО СМЕ БИЛИ СПЕЦИАЛНО УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ПОДОБНИ ЩЕТИ. 


Uralita
не прави никакви декларации и не дава никакви гаранции за друг уеб сайт, до който можете да получите достъп чрез този сайт. Такива декларации и/или гаранции се дават единствено с цел удобство и това не означава, че Uralita поема или потвърждава  отговорност за съдържанието или използването на такива уеб сайтове. Освен това, остава ваша отговорност да вземете необходимите мерки и да осигурите това, което изберете да ползвате, да не съдържа вируси, червеи, Троянски кон или  други вируси. 

 

Информацията на този уеб сайт  може да съдържа технически неточности или печатни грешки. 

 

Информацията, поместена на този сайт, може да бъде  променяна по всяко време без предварително известяване или други задължения.
Информацията, публикувана на сайта, може да съдържа препратки или кръстосани препратки към продукти, услуги и др. на Uralita, които не са обявени или предлагани във вашата страна. Точността на подобна информация не може да бъде гарантирана, в частност защото тази информация подлежи на промени, специални изисквания или наличност  и такива препратки не подсказват, че Uralita възнамерява да обяви тези продукти, услуги и др. във вашата страна. Свържете се със своя местен дистрибутор за пълна информация относно продуктите, услугите и др., които могат да ви бъдат предоставени и поръчвани от вас. 

 

 

Коментари, въпроси или предложения

 

Моля, имайте предвид, че всяка информация, непоискани предложения, идеи или други, които ни се предствят, се смятат за неконфиденциална и незащитена информация. Изпращайки информация или материал, предоставяте на URSA Insulation, S.A. и Uralita неограничен, неотменим лиценз за използване, възпроизвеждане, показване, изпълнение, модифициране, предаване и разпространяване на  тези материали или информация и приемате, че  URSA Insulation, S.A. и Uralita могат да използват свободно всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, каквито ни изпращате с някаква цел.

 

 

Специален софтуер, наличен на уеб сайта 

 

Всеки софтуерен продукт, който се предлага за сваляне от сайта ("софтуерно приложение") е защитен с авторски права продукт на  URSA Insulation, S.A. (или на свързано с него дружество) и/или доставчици.
Използването на софтуерен продукт се регламентира от договора за лиценз с крайния потребител, ако има такъв договор, който е приложен към или представлява част от софтуерното приложение ("договор за лиценз"). Освен ако в договора за лиценз не е посочено друго, софтуерното приложение се предоставя за сваляне единствено с цел използване от крайните потребители. Всяко възпроизвеждане или разпространяване на приложението в нарушение на договора за лиценз може да доведе до налагане на административни или наказателни мерки. 

 

БЕЗ ТОВА ДА ОГРАНИЧАВА ГОРНОТО,  ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА КОПИРАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА  ДРУГ СЪРВЪР ИЛИ ЛОКАЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.
ГАРАНЦИИТЕ ЗА СОФТУЕРНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, АКО ИМА ТАКИВА, СА СЪГЛАСНО ДОГОВОРА ЗА ЛИЦЕНЗ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНТИРАНОТО В ДОГОВОРА ЗА ЛИЦЕНЗ, URALITA GROUP ОТХВЪРЛЯ С НАСТОЯЩЕТО ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И АНГАЖИМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОФТУЕРНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ  ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПОДХОДЯЩОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА.

 

 

За контакти

 

Ако имате въпроси относно горните раздели, моля, свържете се с   URSA SLOVENIJA, d.o.o. Търговско представителство в България  чрез страницата за контакти.

 

 

Търговски регистър

 

URSA Insulation, S.A.

Вписанa в регистър на фирмите в Мадрид в книгата на 22556, том 0, лист 171, Polo M-403 209, влизане Nr. 1, с адрес на управление в Пасео де Реколетос 3, 28004 Мадрид.