URSA TERRA

62Ph/VvVk

ursa-62phvvvk-1581069505.jpg

Сфери на приложение

Топло- и звукоизолация за ненатоварени конструкции като тавани в гаражи, работилници, мазета и килери. Продуктът е с изключителни изолационни характеристики, съчетани с бърз и лесен монтаж.

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T4-MU1-WL(P)-AFr5

 

Технически характеристики:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,032 W/mK
  • Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток AFr > 10 kPa s/m²
  • Хидрофобизиран продукт
  • Максимална температура на приложение 200 °C

 

 

Дебелина (mm)

Ширина (mm)

Дължина (mm)

Съпротивление на топлопреминаване RD

80

600

1200

2,50

100

600

1200

3,10

120

600

1200

3,75

140

600

1200

4,35

160

600

1200

5,00