CAD детайли

Детайлите представляват най-често използваните приложения на изолациите URSA в сградното строителство.

CAD детайли

http://ursa.tmedia.biz/bg/ACAD/

Детайлите представляват най-често използваните приложения на изолациите URSA в сградното строителство.

 

Детайлите са разделени на следните категории:

  1. ПОКРИВ

  1.1 Скатен покрив 1
  1.2 Скатен покрив 2 

  1. ВЪТРЕШНА СТЕНА

  2.1 Сухомонтажна преградна стена 1
  2.2 Сухомонтажна преградна стена 2

  1. ВЪНШНА СТЕНА

  3.1 ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА
  3.1.а. Предстенна обшивка с гипсокартон

     3.2 ВЕНТИЛИРАНА ФАСАДА
  3.2.а. Вентилирана фасада
  3.2.б. Вентилирана фасада – детайл долна част на прозорец
  3.2.в. Вентилирана фасада с метална структура

  1. ХОРИЗОНТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

  4.1 Изолиране на междуетажен под 1
  4.2 Изолиране на междуетажен под 2

  1. СГЛОБЯЕМИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

  5.1 Индустриално хале с касетъчна структура 1
  5.2 Индустриално хале с касетъчна структура 2