CAD детайли

Детайлите представляват най-често използваните приложения на изолациите URSA в сградното строителство.

CAD детайли

Детайлите представляват най-често използваните приложения на изолациите URSA в сградното строителство.

 

Детайлите са разделени на следните категории:

  1. ПОКРИВ

  1.1 СКАТЕН ПОКРИВ 
  1.2 СКАТЕН ПОКРИВ

  1.3 СКАТЕН ПОКРИВ-GOLD

     2. ВЪТРЕШНА СТЕНА

  2.1 СУХОМОНТАЖНА ПРЕГРАДНА СТЕНА
  2.2 СУХОМОНТАЖНА ПРЕГРАДНА СТЕНА

  1. ВЪНШНА СТЕНА

  3.1 ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА
  3.1.1. ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА

  3.1.2. ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА-GOLD

 

     3.2 ВЕНТИЛИРАНА ФАСАДА
  3.2.а. ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА
  3.2.б. ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА С ПРОЗОРЕЦ 

  3.3.а. ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА-GOLD

  1. ХОРИЗОНТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

  4.1 ИЗОЛИРАНЕ НА МЕЖДУЕТАЖЕН ПОД
  4.2 ИЗОЛИРАНЕ НА МЕЖДУЕТАЖЕН ПОД

  1. СГЛОБЯЕМИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

  5.1 СГЛОБЯЕМО ХАЛЕ С КАСЕТЪЧНА СТРУКТУРА
  5.2 СГЛОБЯЕМО ХАЛЕ С КАСЕТЪЧНА СТРУКТУРА

  5.3. СГЛОБЯЕМО ХАЛЕ С КАСЕТЪЧНА СТРУКТУРА-GOLD

  5.4. СГЛОБЯЕМО ХАЛЕ С КАСЕТЪЧНА СТРУКТУРА-GOLD