URSA TECTONIC

FP Advance

ursa-fpadvance-1719235843.jpg

Област на приложение

Топло- и звукоизолация за системи за контактна фасада, произведена с новата TECTONIC технология. 

Техническа информация

 

Технически данни

Стойност

Стандарт

Коефициент на топлопроводност λD

0,036 W/mK

EN 13162

Клас на горимост

A1

EN 13501-1

Линейно съпротивление на въздушен поток

> 20 kPa s/m²

 

Гранична температура на употреба

250°C

 

Якост на натиск

Cs(10) ≥ 25 kPa

SIST EN 826

Якост на опън

Tr ≥ 7,5 kPa

SIST EN 1607

Клас на допуск на дебелината

T5

SIST EN 823

Дифузия на водни пари

MU1

SIST EN 12086

Водопоглъщане при продължително потапяне

WL(P)

SIST EN 12087

 

Дебелина[mm]

150

160

180

Ширина[mm]

600

600

600

Дължина[mm]

1200

1200

1200

Съпротивление на топлопреминаване RD (m2K/W)

4,15

4,44

5,00