ursa-steildach-1488190587.png

Скатен покрив

Уютът и комфортът между собствените четири стени започват най-отгоре – от покрива, защото тук могат да се редуцират загубите на топлина през зимата и нагряването през лятото. Естествените изолационни материали от минерална вата са доказали отличните си свойства в тези случаи - те предпазват от горещини и студ, шум и огън.

Между гредите отвътре

Методът е подходящ както за допълнителна топлоизолация на неизолирани до момента покривни конструкции, при които се запазва покритието на покрива,  така и за облицовани отдолу покривни конструкции, при които покритието на покрива се подновява. За изолацията между ребрата се използват преди всичко минерални изолационни материали под формата на плочи или ленти, тъй като те позволяват по-добро компенсиране на дефектите в конструкцията в сравнение с изолационните материали от твърд пенопласт.

Основен детайл за топлоизолация на скатен покрив между гредите е представен по-долу, а тук може да откриете всички разработени детайли в PDF и DWG формат. 

 

Под гредите

При наличие на облицовка на покрива от долната му страна и функциониращо херметично покритие на покрива се поставя допълнителна топлоизолация под гредите. Необходимата пароизолация от страната на помещението може да се предвиди във вид на фолио или алуминиево каширане, или на фолио от PE. Предимството на топлоизолацията от долната страна е преди всичко в това, че може да се монтира без отваряне или смяна на покривната обшивка.

Полагане

Подготовка: Определяне на дебелината на изолационния материал
Измерване на височината на гредите и определяне на дебелината на изолационния материал.

Препоръка: Пълна топлоизолация на гредите (височина на реброто = дебелина на изолационния материал) при дишаща хидроизолация

  1. Разкрояване на компресирания филц
    (помощно средство: нож за изолация)

Отворете опаковката и развийте изолационния материал. Измерете ширината на полето между гредите и отрежете напречно от ролката парче с размер с 2 см повече от измереното разстояние между гредите. За целта използвайте маркировката за отрязване от горната страна на ролката!

  1. Оформяне на филца

Хванете изолационния материал отстрани, притиснете го леко и го поставете между гредите, в една равнина с долната им страна. По този начин трябва да се изпълни цялата изолационна площ на скатния покрив. Следете да не се образуват фуги!

  1. Фиксиране на URSA SECO PRO 2, съответно SECO PRO SDV пароизолационни фолиа

(помощно средство: такер)

С помощта на такер фиксирайте пароизолационното фолио към гредите - напречно (евентуално надлъжно) на гредите с леко провисване в полето между гредите (поемане на движения на строителни компоненти). За целта при разкрояването предвидете допълнителна дължина за свързване (прибл. 20 см) и за припокриване (прибл. 10 см).

  1. Залепване в местата на припокриване на пароизолационното фолио с помощта на URSA SECO PRO KP

(помощно средство: евентуално нож)

Залепване на самозалепваща лента URSA SECO PRO KP на местата на припокриване, а при необходимост също и на местата на захващане с такера. Посредством притискане осигурете херметично залепване без образуване на гънки и дупки.

  1. Свързване към отвори посредством URSA SECO PRO KA

(помощно средство: евентуално нож)

Залепете херметично всички отвори в пароизолационното фолио с гладка повърхност (например: отвор за отдушник) с помощта на самозалепващата лента URSA SECO PRO KA. Поставете пароизолационното фолио без напрежение и следете за суха, обезпрашена и обезмаслена основа!

  1. Свързване към зидария посредством URSA SECO PRO DKS

(помощно средство: пистолет)

Нанесете слой с диаметър около 8 мм от лепилото URSA SECO PRO DKS върху граничния строителен компонент (основа без прах и омасляване). Обърнете внимание на указанията върху опаковката в зависимост от основата на строителния компонент. Притиснете фолиото към лепилото без да го опъвате, за да няма напрежение (без изглаждане). Лепилото трябва да създаде непрекъсната и херметична връзка с граничните строителни компоненти.

Съвет

За по-добра топлоизолация поставете допълнително филц под гредите, в равнината на подконструкцията на вътрешната обшивка. При това е необходимо да се направи изчисление на конденза, ако термичното съпротивление под паронепроницаемото фолио е по-голямо от 20% от общото термично съпротивление на конструкцията.