ursa-konstrukcija_v_zemlji-1491822460.png

Периметър

Все по-често мазетата се използват за жилищни и работни цели и следователно се отопляват. За да се ограничат в тези случаи загубите на енергия през влизащите в контакт с почвата стени и под на мазето, наредбата за пестене на енергия регламентира изисквания към топлоизолацията.

Периметър

В крайна сметка свързаните с това мерки за топлоизолация осигуряват едновременно понижаване на разходите за отопление и повишаване на температурата на повърхността на тези строителни елементи от страната на помещението, което от своя страна създава уютна жилищна атмосфера и спомага за избягването на щети, като например образуването на плесен.

Когато външната топлоизолация на строителните елементи, а именно над хидроизолацията на сградата, се изпълни при контакт със земни маси, говорим за изолация по периметъра. В миналото като най-добри за това приложение са се доказали изолационните плочи от екструдиран полистирен (XPS) поради свойствата на материала.

Фундаментните плочи също трябва да отговарят на изискванията за топлоизолация. Същевременно трябва да се имат предвид и големи статични натоварвания. С URSA XPS са на разположение изолационни плочи, поемащи също и екстремно големи натоварвания. За специалното приложение като разпределяща натоварването подова плоча могат да се прилагат изолационните плочи URSA XPS съгласно строителното допускане Z-23.34-1493. Употребата им е възможна също и в области с подпочвени води.

Още

Чрез поставянето на топлоизолация на външната стена на мазето се намаляват загубите на топлина от отоплявани или неотоплявани мазета. Препоръчва се още от самото начало да се положи изолация по периметъра, тъй като вътрешната изолация на по-късен етап би отнела от пространството на помещението. Освен това е възможно да се образуват и неизбежни топлинни мостове.

Още

Вследствие на контакта с дъждовна вода, сняг и водни пръски цокълът е изложен на особено голямо натоварване. За него е необходима специална и надеждна изолация с URSA XPS. За топлоизолацията на тази област са подходящи изолационните плочи URSA XPS с вафлена повърхност. Те могат да се поставят в кофража при изливането на бетона, да се залепят впоследствие или да се фиксират механично и на по-късен етап да се измажат компетентно.

Още