Стени на мазе

Чрез поставянето на топлоизолация на външната стена на мазето се намаляват загубите на топлина от отоплявани или неотоплявани мазета. Препоръчва се още от самото начало да се положи изолация по периметъра, тъй като вътрешната изолация на по-късен етап би отнела от пространството на помещението. Освен това е възможно да се образуват и неизбежни топлинни мостове.

Стени на мазе

Изолацията по периметъра може да обгърне сградата без образуване на топлинни мостове и същевременно осигурява допълнителна защита на хидроизолацията от механични повреди. Изолационните плочи URSA XPS са отлично пригодени за това приложение. Те са водоустойчиви и се предлагат във варианти с различна устойчивост на натиск.

Вътрешната изолация от своя страна, освен че отнема от пространството на помещението (по-нисък наем) има и други недостатъци. Разположената отвън върху хидроизолационния слой изолация по периметъра може да обгърне сградата без образуване на топлинни мостове и същевременно осигурява допълнителна защита на хидроизолацията от механични повреди.

Основен детайл за топлоизолация на стените на сутерена е представен по-долу, а тук може да откриете всички разработени детайли в PDF и DWG формат.