За медии

URSA SLOVENIJA, d.o.o. Търговско представителство в България

бул. България 49А, ет.2, офис 9
1404 София, България
Телефон: + 359 2 988 89 25
Fax: + 359 2 988 89 26
Email: assistance.bulgaria@ursa.com