URSA TECH

LAMELLA

Изолационни технически ламели от минерална стъклена вата, едностранно каширани с алуминиево фолио. 

ursa-lamella-1589197146.jpg

Сфери на приложение

Топло- и звукоизолация за:

  • тръбопроводи,
  • бойлери,
  • котли, 
  • резервоари,
  • вентилационни канали и др. 

  

 

 

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN 14303-T4-ST(+)260-WS1-CL25-pH10,0

Id. no: AGI Q 132:11.05.99.26.03

EС сертификат за съответствие: 0432-CPR-4230-900024_01

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 14303
                Стандарт
Работна температура [°C] 10  40 50 100 120 200 250 EN 14303
Коефициент на топлопроводимост λD [W/mK] 0,036 0,040 0,047 0,059 0,076 0,100 0,130

  

  • Клас на горимост A2 съгласно БДС EN 13501-1
  • Максимална температура на употреба: 260º С съгласно DIN EN 14706
  • Максимална температура от страната на кашировката: 80 º С съгласно DIN EN 14706

 

 

Дебелина на ламела [mm] 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120
Ширина [m] 0,5/1/0,6/1,2 0,5/1/0,6/1,2 0,5/1/0,6/1,2 0,5/1/0,6/1,2 0,5/1/0,6/1,2 0,5/1/0,6/1,2 0,5/1/0,6/1,2 0,5/1/0,6/1,2 0,5/1/0,6/1,2 0,5/1/0,6/1,2
Дължина [mm] 10000 10000 8000 6000 5000 4000 3500 3500 3000 2400

Сертификати