Саниране на сгради

Как да намалим консумацията на енергия, без да нарушаваме комфорта и качеството на живот?

Все повече говорим за високите разходи за отопление и охлаждане на сградите. Изкопаемите горива поскъпват поради увеличеното им търсене и намаляващите запаси. Използването на изкопаеми горива генерира много емисии CO, което влияе върху изменението на климата на нашата планета. 

С обновяването на сградите с относително малка инвестиция можем да намалим консумацията на енергия с около 60%, което са енергийните загуби през стените и покрива. Следващата важна част от ремонта на сградата са вратите и прозорците, които могат да допринесат за икономиите на енергия с около 33%, последвани от подобрения в отоплителната система. 

 

Държавна подкрепа за обновяване

План за обновяване до 2050 г .:

- 74% от еднофамилните къщи и

- 90% от многофамилните сгради ще бъдат реновирани

 

Икономии на енергия: Къде използваме енергията?

Сградите са ключови за спестяването на енергия.


40% от цялата консумирана енергия в Европа се консумира от сградите - повече от транспорта и индустрията. 2/3 от тази енергия се използва за: охлаждане и отопление.

URSA следва дългосрочна стратегия до 2050 г. - да намали консумацията си на енергия с 45% и емисиите на CO2 със 75%.

 

 

Принцип TRIAS ENERGETICA

Енергийна ефективност на сгради