URSA XPS

N-R

Твърди плочи от екструдиран полистирен, разпенващ газ CO2, съдържащи въздух в клетъчната структура.

ursa-nwi-1493896822.jpg

Сфери на приложение

Стени:

  • вътрешна топлоизолация на външни стени
  • топлоизолация на прозоречна рамка
  • топлинни мостове

Подове:

  • топлоизолация в жилищни помещения

Техническа информация

Означение на продукта XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

EС сертификат за съответствие:

 

Якост на натиск при 10% деформация: 300 kPa

Клас на горимост Е съгласно БДС EN 13501-1

Характеристики:

  • гладки ръбове
  • грапава повърхност

 

Дебелина в

λD-стойност

Съпротивление на топлопреминавне 

Размери на плочата

Пакет

Палет

Палет

 мм

W/mK

RD [m²K/W]

Д x Ш (мм)

кв.м/пакет

пакет/палет

кв.м./палет

20

0,032

0,60

1.250

x

600

16,50

12

198,00

Сертификати