ursa-innenwand-1488190666.png

Вътрешна стена

Сухото строителство предлага разнообразни възможности за свободно и гъвкаво оформление на помещенията. При това не се внася допълнителна влага от строителните работи. С леки преградни стени могат да се изградят стройни конструкции също и с високи изисквания по отношение на звукоизолацията и противопожарната защита. Филцът за преградни стени URSA е негорим.

Вътрешна стена

Обикновено за конструкцията на леки стени се използват метални профили или дървен материал. Дървените стойки могат да поемат статично натоварване също като носещи стени. Тъй като ширините на предлаганите от URSA филцове и плочи за преградни стени са съгласувани в завода с обичайните растерни размери, те могат да се монтират между профилите практически без изрезки. Винаги е препоръчително цялостно запълване, като по този начин не е необходимо допълнително фиксиране.

Основен детайл за топло-и звукоизолация на вътрешна преградна стена с двуслойни гипсови плоскости е представен по-долу, а тук може да откриете всички разработени детайли в PDF и DWG формат. 

 

Полагане

 1. Изграждане на щендерни конструкции
  Изграждане на щендерната конструкция с обхождащи присъединителни уплътнения. Размер на растера 625 мм/600 мм.
 1. Едностранно облицоване
  Едностранно облицоване на щендерната конструкция.
  Указание: Вземете под внимание монтирането на контакти, полагането на кабели и други подобни.
 1. Монтиране на изолацията
  При метални профили с ширина 625 мм/600 мм: Полагане на филц за преградни стени и изолационни плочи за сухо строителство. При дървени щендерни стени с ширина 575 мм: Полагане на подходящ филц дебелина на профила = дебелина на изолацията.
 1. Разкрояване
  Указание: За постигане на оптимална звукоизолация следете да не се образуват фуги при полагането.
 1. Окончателно облицоване
  Окончателно облицоване на щендерната конструкция с финално шпакловане и грундиране.

 

Съвет
Определете броя и дебелината на крепежните елементи според изискването (шум, пожар).

За да се избегнат щети от влага, при изолирането на стени, които разделят помещения с различна температура и/или влага винаги е необходимо полагането на паронепроницаемо фолио.

За да се постигне най-добрата възможна звукоизолация, цялата кухина между облицовките на леките стени трябва да е запълнена с изолационен материал.