URSA XPS

N-III-I

Твърди плочи от екструдиран полистирен, разпенващ газ CO2, съдържащи въздух в клетъчната структура.

ursa-niiii-1493891283.jpg

Сфери на приложение

 • Под:

  * подова изолация на жилищни площи

  * подова изолация на сутерен

  Покрив

  * топлоизолация на плосък покрив

Сертификати

Техническа информация

Означение на продукта XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

EС сертификат за съответствие:

 

Якост на натиск при 10% деформация: 300 kPa

Клас на горимост Е съгласно БДС EN 13501-1

Характеристики:

 • гладки ръбове
 • гладка повърхност

 

Дебелина в

λD-стойност

Съпротивление на топлопреминавне 

Размери на плочата

Пакет

Палет

Палет

 мм

W/mK

RD [m²K/W]

Д x Ш (мм)

кв.м/пакет

пакет/палет

кв.м./палет

30

0,032

0,90

1.250

х

600

10,50

12

126,00

40

0,032

1,25

1.250

х

600

6,75

14

94,50

50

0,032

1,55

1.250

х

600

6,00

12

72,00

60

0,033

1,85

1.250

х

600

5,25

12

63,00

80

0,035

2,30

1.250

х

600

3,75

12

45,00

100

0,032

3,15

1.250

х

600

3,00

12

36,00

120

0,033

3,70

1.250

х

600

2,25

14

31,50

140

0,034

4,15

1.250

х

600

2,25

12

27,00