FAQ

В този раздел ще откриете отговори на най-често задаваните въпроси за продуктите на URSA, техните качества и приложения. За допълнителна информация можете да се свържете с нашия екип тук.

Изолиране с минерална вата

Какво представлява изолационният материал?

Изолационен материал е обобщаващо понятие за всички материали, които се използват за намаляване предаването на термична енергия (топлина) и шум (въздушен или ударен).

 

Какво означава минерална вата?

Минералната вата е изолационен материал, който се произвежда от разтопени скали, шлаки или стъкло посредством топене и последващо изпридане. В зависимост от изходния материал и процеса на производство различаваме стъклена вата и каменна вата. И двете намират разнообразни приложения от мазето до тавана, при ново строителство или саниране.

 

С какво се характеризира минералната вата?

Минералната вата се отличава с много ниска топлопроводимост за оптимална топлоизолация. Мекият, еластичен материал е много подходящ също и за звукоизолация. Освен че материалът е негорим, характерно негово качество е и устойчивостта на стареене и на разлагане. Също така производството на минерална вата е много рентабилно. С минералната вата се работи безпроблемно и безопасно за здравето.

 

В каква форма ще получа минералната вата?

Минералната вата може да се закупи на плочи или във вид на филц (подложки), навит на руло. И двете форми могат да се разкрояват и монтират според приложението. Също така минералната вата се предлага и насипно за запълване на кухини.

 

Минералната вата горим материал ли е?

Не. Минералната вата е класифицирана в евроклас A1 съгласно ÖNORM E 13501-1 и следователно е един от малкото негорими изолационни материали.

 

Може ли изолирането с минерална вата да намали риска от пожар?

Минералната вата е негорим изолационен материал и следователно допринася значително за превантивната противопожарна защита в строителството. В случай на пожар с нейна помощ се намалява разпространението му и така се предпазват животи и имущество. Също така не се образуват токсични димни газове!

 

Може ли минералната вата да се хваща с голи ръце?

Да, изолационните материали от минерална вата, маркирани със знака за качество RAL могат да се хващат с голи ръце. Като превантивна мярка  е добре при работата с минерална вата да се носят работни ръкавици и свободно, затворено работно облекло, както и ръцете да се измиват след приключване на работата.

 

Минералната вата опасна ли е за здравето?

Не. Работата с продуктите от минерална вата, маркирани със знака за качество RAL е безопасна за здравето. Все пак е необходимо превантивно предпазване от евентуално образуващ се по време на работа прах, например чрез носене на ръкавици и свободно, затворено работно облекло.

 

Къде може да се използва минералната вата?

Стъклената вата намира редица приложения като изолационен материал: от мазето до тавана, при ново строителство или саниране. Изолира се навсякъде, където филцът или плочите са защитени от влага или нежелано натоварване.

 

Изолирането с минерална вата пести ли разходи за отопление и спомага ли за намаляването на вредни емисии?

Добре изолираната с минерална вата сграда намалява потребностите си от отоплителна енергия поради топлоизолационните свойства на материала. С това се намаляват емисиите на вредни вещества и околната среда остава трайно защитена.

 

Как могат да се използват изолационните материали от минерална вата?

Изолационните материали от минерална вата са особено подходящи за изолиране на сгради. Предлагат се продукти за изолиране на тавански помещения, вътрешни и външни стени, както и за акустична или техническа и индустриална изолация.

 

При работата с минерална вата трябва ли да се спазват специални мерки за безопасност?

Не. Въпреки че работата с продуктите от минерална вата, маркирани със знака за качество RAL по принцип е безопасна за здравето, все пак се препоръчва при работа с минерална вата да се носи свободно, затворено работно облекло и работни ръкавици.

 

Струва ли си да изолираме изобщо?

Само през външните стени и покрива на неизолирана сграда се губят близо 50% от топлинната енергия. Така консумацията на топлинна енергия при неизолираните сгради се изчислява на прибл. 20 литра нафта на м² полезна площ годишно. Чрез цялостно саниране тази консумация може да се намали до около 5-7 литра. Изолацията задържа топлината в сградата и така пести енергия.

 

Прекалено многото изолация не води ли до образуване на плесени?

Не изолацията е причина за образуването на плесен. Плесен се образува върху студени повърхности при висока влажност на въздуха. Това може да се предотврати. Добре изолираните строителни елементи осигуряват високи повърхностни температури. Редовното проветряване отвежда надеждно излишната влажност на въздуха. Ако строителните елементи са правилно изолирани по площта си и в детайлите и ако се провежда ударно проветряване за кратко, вместо оставяне на прозорците леко открехнати, ще се ограничат ефективно не само образуването на плесен, но също и високите енергийни разходи.

 

При дебели стени налага ли се поставянето на допълнителна изолация?

Не се лъжете от масивните външни стени! От значение е не дебелината, а топлопроводимостта на материала на стените. Старите стени често са от тежки материали, които отвеждат много от топлината навън – следователно те имат лоша топлоизолация с коефициенти (U-стойности) около 1,4 W/(m²K). Според Хесенското министерство на икономиката, транспорта и регионалното развитие външната стена например би трябвало да е от плътни тухли с дебелина 165 см, за да се постигне ефекта от стандартната изолация с дебелина осем сантиметра. Изолацията може да намали загубите на топлина с до 80 процента.

 

Производството на изолационните материали не потребява ли повече енергия, отколкото се спестява след това?

Множество изследвания, проведени например от Института за пасивни къщи в Дармщат, доказват, че дори при изолационните материали като полистирена с голяма дебелина от 20 сантиметра необходимата за производството енергия се икономисва още след два отоплителни сезона. При продуктите от стъклена вата срокът на енергийна амортизация е под една година.

 

Изплаща ли се изолацията изобщо?

Съгласно изчисления на института Ipeg срокът за изплащане на изолацията на подпокривния таван е под шест месеца, на изолацията между две обшивки на зидана стена е седем, а на система за комплексна топлоизолация (WDVS) - 18 години. Тъй като къщите се използват с десетилетия, е необходимо да се мисли в дългосрочен план. Дори и ако някои мерки за модернизация се изплащат едва след много години, през времето след това ще могат надеждно и спокойно да се пестят пари. При определянето на доходността трябва да се вземе предвид също и факта, че необходимостта от мерки за саниране и без това ще възникне все някога – например, защото ще се появят нови задължителни стандарти. При това първоначалната инвестиция за енергийно ефективно саниране често не е много по-скъпа, а води до значителни икономии. Непрекъснатото покачване на цената на енергията гарантира, че с времето икономиите на енергия ще стават все по-изгодни. Освен това се предлагат различни видове публично подпомагане.