ursa-auenwand-1488190677.png

Външна стена

Освен покрива външните стени на сградите също се числят към площите с най-голям потенциал за енергийно саниране. За избягване на загуби на топлина и енергия те се нуждаят от оптимална изолация, за да гарантират уют и комфорт в жилището както през лятото, така и през зимата.
Естествените изолационни материали от минерална вата са доказали отличните си свойства в тези случаи.

Предимства на външната изолация

  • Незначителни температурни колебания (без напрежение) в носещата стена
  • Запазване на капацитета на стената за акумулиране на топлина, явно редуциране на топлинни мостове
  • Температура на кондензация в топлоизолацията, без образуване на конденз по напречното сечение на носещата стена
  • Без образуване на конденз по вътрешната повърхност на стените в областта на конструктивни (смяна на материал) или геометрични (външен ъгъл на сградата) топлинни мостове, избягване на риска от образуване на плесен

Предимства на изолирането на външни стени

  • Значителен потенциал за икономии при изолиране на външната стена, тъй като най-големите загуби на енергия са през ограждащите елементи на сградата
  • Постигането на неутрални по отношение на климата сгради е възможно само с топлоизолация на външните стени

Основни принципи при изолирането на външни стени

  • Външната изолация е за предпочитане пред вътрешната. Ако такава не е възможна, полагането на вътрешна изолация е по-добре от липсата на изолация.
  • Без изкачваща се влага по стената и
  • Достатъчно добра външна защита от проливен дъжд
  • Въздухонепропусклива и намаляваща топлинни мостове конструкция

Вентилируемите фасади са се доказали от години при новото строителство и модернизацията на стари сгради. Те представят класическия случай на външна стена с топлоизолация върху "правилната" от гледна точка на строителната физика външна страна и допълнителна защита от атмосферни влияния. Това е технически най-надеждната и най-малко изложена на щети конструкция на външна стена.

Още

При строителство с дървени рамки/дървени панели носещите и укрепващите части са обединени в един строителен компонент. При растерно разстояние от обичайно 62,5 см от стандартизираните греди се сглобява носеща конструкция с помощта на пирони, съответно винтове. Тези рамки се укрепват най-напред чрез поставяне на плоскости от дърво и/или гипсокартон и заедно оформят стабилна система (панел), която надвишава многократно товароносимостта на отделните строителни елементи.

Още

Индустриалните фасади с двойна обшивка се изпълняват бързо и изгодно предимно във вид на метални конструкции. Въз основа на по-малките разходи за поддръжка и по-голямата свобода при оформлението в индустриалното строителство е широко разпространено изпълнението на тези фасади под формата на леки конструкции. Изолационните материали от минерална вата  URSA със стандартизирани размери гарантират оптимална топлоизолация, както и защита от влага, шум и пожар.

Още