Дървена конструкция

При строителство с дървени рамки/дървени панели носещите и укрепващите части са обединени в един строителен компонент. При растерно разстояние от обичайно 62,5 см от стандартизираните греди се сглобява носеща конструкция с помощта на пирони, съответно винтове. Тези рамки се укрепват най-напред чрез поставяне на плоскости от дърво и/или гипсокартон и заедно оформят стабилна система (панел), която надвишава многократно товароносимостта на отделните строителни елементи.

Дървена конструкция

Отделните рамки могат да се оформят от масивна дървесина, за предпочитане масивна конструктивна дървесина (KVH), във вид на носещи кутии или също на носещи ребра, които се използват главно при голяма дебелина на стената (например при пасивните къщи). Отделенията в носещата конструкция се запълват плътно с изолационни материали от минерална вата URSA и така осигуряват спазването на енергийните предписания без да са необходими други мерки.

Продуктите от минерална вата URSA предлагат освен отлична топлоизолация през лятото и зимата също и добра звукоизолация. Те са негорими. Позволяват изграждането на противопожарни конструкции. За въздухонепропускливост, херметичност срещу вятър и защита от влага са на разположение компонентите на системата URSA SECO PRO.

Основен детайл за топло-и звукоизолация на фасадна стена на сграда с дървена конструкция е представен по-долу, а тук може да откриете всички разработени детайли в PDF и DWG формат.