Строителна физика софтуер

Налична е нова версия на компютърната програма URSA Строителна физика 4.0, което позволява да докаже пригодността на топлоизолацията на сгради и използването на енергия в сградите, в съответствие с новата PURES-OM от 2010 г (словенска наредба за енергийна ефективност на сгради).

Строителна физика софтуер

Уважаеми архитекти и проектанти! 

Налична е нова версия на компютърната програма URSA Строителна физика 4.0, което позволява да докаже пригодността на топлоизолацията на сгради и използването на енергия в сградите, в съответствие с новата PURES-OM от 2010 г (словенска наредба за енергийна ефективност на сгради). В програмата са включени URSA материали, състава на предложените структури и над 150 детайла за правилното прилагане на URSA материали. Детайлите в рамките на програмата също са на разположение в DWG формат.

Всички експерти, които в ежедневната си работа, трябва да се занимават с темата за енергийно ефективното строителство и да създават експертни доклади в областта на санирането на сгради и биха искали новата програма по строителна физика URSA 4.0, могат да я изтеглят на английски език директно от сайта или да я поискат по електронната поща assistance.slovenija@ursa.com.

 

Програмата непрекъснато се актуализира, така че е препоръчително да обновите до последната версия. Спрямо предходните версии 4.0-3.09 се съдържат следните корекции:

  • корекция при изчисляването на защита от прегряване
  • подробностите за изчисляване на защита от прегряване сега са включени в крайния доклад.

 

Ако вече сте инсталирали някоя от предишните версии на програмата, можете да извършите повторно инсталиране, и софтуерът Ви ще се актуализира. При това няма да загубите съществуващите данни (съхранявани проекти, оборудване).

За всякакви въпроси, свързани с функционирането на програмата можете да се свържете с нас на имейл assistance.slovenija@ursa.com.