ursa-boden-1488190707.png

Под

Оптималната изолация на пода създава повече уют и пести ценна енергия. В зависимост от конструкцията освен топлоизолацията може да се подобри също и звукоизолацията. Със своите доказали се продукти от минерална вата и XPS URSA предлага следните решения

Оптималната изолация на пода създава повече уют. Изолационният слой отделя подовото покритие от ограждащите строителни елементи, така да се каже то „плува“ върху изолацията. Въз основа на еластичността на минералната вата са налице много добри звукоизолационни свойства (изолация от ударен шум). Освен това плочите подобряват и топлоизолацията.

Още

Индустриалните подове също трябва да отговарят на изискванията за топлинна изолация. Същевременно трябва да се имат предвид големи статични и динамични натоварвания. С URSA XPS разполагате с изолационни плочи за екстремно големи натоварвания, които позволяват реализиране на изгодни решения. Индустриалният под се полага върху изолационните плочи и разделителен слой или хидроизолация.

Още