Плаващ под

Оптималната изолация на пода създава повече уют. Изолационният слой отделя подовото покритие от ограждащите строителни елементи, така да се каже то „плува“ върху изолацията. Въз основа на еластичността на минералната вата са налице много добри звукоизолационни свойства (изолация от ударен шум). Освен това плочите подобряват и топлоизолацията.

Плаващ под

Въз основа на особено добрата си динамична якост изолационните плочи срещу ударен шум URSA поглъщат перфектно шума отгоре. Същевременно, благодарение на огромната си устойчивост на натиск те се справят отлично и с по-големи натоварвания. Разположени между основата на пода и замазката те осигуряват същевременно и енергоспестяваща топлоизолация.

Техническа информация

Динамична якост s’ (MN/m3) SDi
Динамичната якост описва „пружиниращите“ свойства на изолацията срещу ударен шум. Колкото по-малка е динамичната якост, толкова по-добра е изолацията срещу ударен шум.

Свиваемост CPi
За изолационните плочи срещу ударен шум от класовете T6 и T7 свиваемостта се определя като разлика между dL и dB. От класа CP, съгласно EN 13162 таблица 4, може да се изчисли максималното натоварване върху безшевното подовото покритие.

Степен на полезно натоварване върху монолитния под     Свиваемост c
CP5 ≤ 2,0 kPa ≤ 5 мм
CP4 ≤ 3,0 kPa ≤ 4 мм
CP3 ≤ 4,0 kPa ≤ 3 мм
CP2 ≤ 5,0 kPa ≤ 2 мм

Предимства

  • динамична якост до ≤ 7 MN/m3
  • коефициент на топлопроводимост λD: 0,032 W/mK
  • голяма устойчивост на натиск (TEP = CP3; TSP = CP5)