URSA GLASSWOOL

TSP

Негорими тежки изолационни плочи от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация от ударен шум на плаващи подове.

ursa-tsp-1519741651.jpg

Сфери на приложение

Подове:

  • Топло- и звукоизолация от ударен шум на плаващи подове

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-AFr5-SDi-CP5

EС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – 51140.02.01

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,032 W/mK
  • Клас на горимост А2-s1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²
  • Динамична якост (SDi): 20-25 mm: ≤ 10 MN/m3, 30-50 mm: ≤ 7 MN/m3

 

Дебелина в

Съпротивление на топлопреминавне 

Размери на плочата

Пакет

Палет

Палет

 мм

RD [m²K/W]

Д x Ш (мм)

кв.м/пакет

пакет/палет

кв.м./палет

20

0,60

1.000

x

600

12,00

15

180,00

25

0,75

1.000

x

600

9,60

15

144,00

30

0,90

1.000

x

600

8,40

15

126,00

40

1,25

1.000

x

600

6,00

15

90,00

50

1,55

1.000

x

600

4,80

15

72,00

Сертификати