Условия за ползване

Информация за авторските права

Съдържанието на този уеб сайт е обект на авторско право на URSA Insulation, S.A. (или нейните дъщерни предприятия, където са определени, и/или нейните лицензодатели), P˚ de Recoletos, 3 4a planta, 28004 Мадрид, Испания. Седалище: Мадрид, регистрация в търговския регистър на Мадрид под “tomo 22.556, libro 0, folio 171, hoja M-403209, Inscripción 1.”. Всички права запазени.

Без предварителното писмено одобрение на URSA Insulation, S.A. информацията на уеб сайта, включително текст, картинки и звук, не може да се размножава, предава, разпространява или запаметява, с изключение на случаите за чисто частни цели или когато е посочено друго.

Промените по съдържанието на уеб сайта са изрично забранени.

Определени части от уеб сайта съдържат картинки, които са обект на авторско право на техните оференти.

 

Търговски марки

Доколкото на самия уеб сайт не е упоменато друго, посочените там търговски марки, фирмени лога и емблеми са обект на правото на търговска марка на URSA Insulation, S.A. (или нейните дъщерни дружества).

 

Изключване на отговорност и гаранции

Информацията в този уеб сайт е предадена такава, каквато е. URSA Insulation, S.A. или URSA Dämmsysteme Austria GmbH не носи отговорност пред трети лица за директни, косвени или други, възникнали на по-късен етап щети, включително пропуснати ползи, прекъсване на работния процес, загуба на програми или други данни в нейната информационна система или по друг начин, въз основа на ползването на този уеб сайт или на друг, свързван чрез хиперлинк уеб сайт. Същото важи и в случаите, когато сме били изрично информирани за възможността за възникване на подобни щети.

URSA Insulation, S.A. и URSA Dämmsysteme Austria GmbH не дава гаранции за други уеб сайтове, до които може да се достигне през настоящия уеб сайт. Подобни гаранции са единствено с цел комфорт/информираност и не означават, че URSA Insulation, S.A. или URSA Dämmsysteme Austria GmbH одобрява съдържанието или ползването на такива уеб сайтове или че поема по някакъв начин отговорност за това. Освен това е Ваше задължение да вземете предохранителни мерки, за да гарантирате, че изборът Ви няма да доведе до заразяване с компютърни вируси, червеи, троянски коне и други подобни.

Възможно е информацията на настоящия уеб сайт да съдържа неточности и правописни грешки.

Информацията на настоящия уеб сайт може да бъде променена по всяко време без предварително оповестяване и каквото и да било друго задължение.

Публикуваната на този уеб сайт информация може да съдържа препратки или връзки към продукти и услуги на URSA Insulation, S.A, които не се предлагат във Вашата държава. В частност верността на тази информация не може да бъде гарантирана поради факта, че бива променяна или зависи от определени задължения или наличности и подобни препратки не са основание за изводи, че URSA Insulation, S.A възнамерява да предлага тези продукти, услуги и други във Вашата държава. За подробна информация относно продукти, услуги и други, които са на Ваше разположение, се обръщайте към местния дистрибутор.

 

Забележки, въпроси или предложения

Моля, имайте предвид, че всяка информация, непоискани предложения, идеи или друга кореспонденция се третират като неповерителни и незащитени. С изпращането на информация или материали предоставяте на URSA Dämmsysteme Austria GmbH и URSA Insulation, S.A. неограничено и неотменимо разрешение за ползване, размножаване, оповестяване, представяне обработка, разпространение на тези материали или информация и се съгласявате със свободното ползване от страна на URSA Dämmsysteme Austria GmbH и URSA Insulation, S.A. на всички изпратени ни по каквато и да е причина идеи, концепции, ноу-хау или техники.

 

Специализиран софтуер, който е на разположение на нашия уеб сайт

Всеки софтуер, който може да се изтегли от настоящия уеб сайт (по-нататък наричан "софтуер"), е обект на авторско право на URSA Insulation, S.A. (или някое от нейните дъщерни дружества) и/или нейните доставчици.

Ползването на софтуера подлежи на разпоредбите на евентуално наличното лицензионно споразумение с крайния потребител, което е приложение към или неразделна част от софтуера (по-нататък наричано "лицензионно споразумение"). Доколкото в лицензионното споразумение не е посочено друго, изтеглянето на софтуера става единствено за целите на ползването му от крайния потребител. Всяко размножаване или предаване на софтуера на трети лица в противоречие с лицензионното споразумение може да доведе до налагане на санкции по гражданското или наказателното право.

Без да се ограничава гореизоложеното копирането или размножаването на софтуера на друг сървър или друго място с цел последващо размножаване или разпространение е изрично забранено. Ако изобщо се дава гаранция за софтуера, то тя се поема, само в съответствие с разпоредбите на лицензионното споразумение. Изключва се поемането от URSA Dämmsysteme Austria GmbH и URSA Insulation, S.A. на всяка друга гаранция за софтуера извън рамките на определената в лицензионното споразумение, включително подразбираща се гаранция за щети върху права и имущество, за годност за определена цел или за нарушаване правата на трети лица.

 

Контакти

Ако имате въпроси относно изложената по-горе информация, можете да се свържете  с URSA Dämmsysteme Austria GmbH по всяко време посредством данните за контакт с URSA Dämmsysteme Austria GmbH.

 

Pедакция: януари 2016