Защо изолация?

Употребата на изолация URSA гарантира, че всичко ще е наред. Нашият отдел за качество работи упорито за спазването на най-високите стандарти за качество.

Топлоизолация & енергийна ефективност

Топлоизолацията на даден строителен материал е толкова по-добра, колкото по-ниска топлопроводимост или ламбда стойността (λD) има. URSA минералната вата и XPS продуктите имат много ниски топлопроводимости.

При монтаж това води до подобряване на U-стойността на строителния елемент. U-стойност е технически параметър за енергийното качеството на строителен елемент. И топлоизолираността на имота е толкова по-добра, колкото по-ниска е U-стойността на елементите му. По този начин загубите на енергия са спрени и сметките за енергия са значително по-ниски.

Като страничен ефект на изолацията тя осигурява по-висока стайна температура на страничните ограждащи повърхности. Това води до редица предимства:

  • Ако температурата на повърхността се увеличава, рискът от конденз и образуване на плесен през зимата намалява.
  • Ако се повишава температурата на повърхността се увеличава, се постига по-добър комфорт в помещението.

Ниската топлопроводимост на изолационни материали URSA се грижи през лятото  топлината да не може да влезе в сградата, което означава, че ефектът през зимата се обръща и топлината не може да проникне в къщата.

Това се основава на добре изолирани строителни елементи. За да увеличите вашата лятна топлоизолация допълнително, следните фактори са определящи:

  • размер, ориентация и енергийна пропускливост (к-стойност) на прозорците
  • ефективността на слънцезащитната система (изисква се особено при покривни прозорци)
  • Добра вентилация

Акустичен комфорт

Всеки ден сме изложени на хиляди звуци. Някои от тях ни харесват, а други не.

Освен че предлагат много добра топлоизолация, изолационните материали от минерална вата URSA притежават също и звукоизолационни свойства, дължащи се на тяхната еластичност. Ето защо те могат да се прилагат също и за изолация от въздушен шум между помещения или срещу външен шум.

Изолационните материали от минерална вата URSA позволяват например при стени с лека конструкция да се надвиши безпроблемно коефициента на звукоизолация за масивни преградни стени с каквато и да е дебелина. Приложението при скатни покриви като изолация между ребрата също води до значително намаляване на външния шум например от улично движение, самолети или дъжд.

Изолационните материали от минерална вата URSA могат да се използват обаче и за подобряване на акустиката. Звукопоглъщащите плочи абсорбират нежелания шум в помещението.

Изключителна пожароустойчивост

Противопожарната защита в сградите има съществена роля за безопасността. Приложението на минерална вата URSA предлага много висок стандарт на безопасност в случай на пожар.

Когато става въпрос за огън, са налице две ключови дефиниции, които са напълно различни:

Реакция на огън

Реакцията на огън е характеристика на даден строителен материал и се указва в класове от A1 до F. Всички продукти от минерална вата URSA са негорими (A1, A2, s1-d0)

и следователно отговарят на най-високите изисквания.

Пожароустойчивост

Пожароустойчивостта е експлоатационен показател на даден строителен материал и показва колко време материалът покрива съответно изискваното ниво на защита. В строителството най-често се посочват характеристиките R– товароносимост, E- запазване на помещението изолирано и I- топлоизолация. Цифрата указва времето в минути, през което е налице експлоатационния показател: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

Следователно продуктите от минерална вата URSA намират приложение като превантивна противопожарна защита (те не образуват дим и горящи капки).

Комфорт на обитание

Изолационните материали от минерална вата URSA допринасят положително за поддържането на здравословен климат в помещенията.

Всички продукти URSA за приложение в помещенията носят доброволния знак за опазване на околната среда "Син ангел" (Blauer Engel), който ги определя като "ниско емисионни". Знакът за опазване на околната среда се поставя на такива топлоизолационни материали, чието производство протича с отделяне на незначителни количества вредни емисии съгласно законовите разпоредби и които се определят като безвредни за жизнената среда от здравословна гледна точка.

Също така всички продукти за приложение в помещенията са отличени със сертификата Eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD. Този валиден в цяла Европа сертификат удостоверява спазването на най-високите доброволни стандарти в ЕС относно емисиите, влияещи на качеството на въздуха в помещенията.

 

  

Енергийна ефективност

Замисляли ли сте се някога колко данни проверявате, когато си купувате мобилен телефон, компютър, телевизор или други технически устройства? Или например, когато си купувате автомобил!

В такъв случай списъкът на техническите данни е доста дълъг и служи като инструмент за сравняване на подобни модели, което по всяка вероятност би подпомогнало избора.
Автомобилът е транспортно превозно средство и разходът на бензин е съществен фактор за вземането на решение. Колкото по-нисък е разходът на гориво, толкова по-малко разходи ще възникнат, а ако изминавате много километри за година, тези разходи се явяват фактор от много голямо значение.

Консумацията на енергия при сградите се калкулира по подобен начин. Тя се изчислява въз основа на отопляваната област в квадратни метри, а не в изминати километри, доколкото се говори за отоплителна мощност.

Това число наричаме коефициент на топлоотдаване и служи като информация за разхода на бензин при автомобилите, също както и за оценяване на вероятната годишна консумация на топлинна мощност. Колкото по-нисък е този коефициент на топлоотдаване, толкова по-малка е и очакваната консумация на енергия като например нафта, природен газ или биомаса.

Този факт важи, при условие че загубата на отопление възниква в рамките на  предполагаемата норма, в зависимост от поведението на потребителите.

Технически наредби регламентират изисквания минимален стандарт за термична изолация в сградите и той трябва да се предписва по отношение на изолацията в сградите. Това означава, че на практика няма пречки за поставяне на по-добра термична изолация в сградите от изискваната в наредбата. Напротив, коефициентът на топлоотдаване, а също и постоянно покачващите се потребителски разходи намаляват, какъвто е случаят при по-добре изолираните сгради.

Споменатият по-горе аргумент се потвърждава, ако са налице както подходяща вентилация, така и правилно планирана и произведена отоплителна система.

Без оглед на наследство, подаръци, игра на късмета или лотария, където има малък шанс за успех, собствените финансови изисквания могат да се постигнат по следния начин:

- или чрез увеличаване на доходите, което означава повече работа, по-малко свободно време и в резултат на това по-ниско качество на личните отношения,
- или чрез намаляване на разходите, което обикновено се свързва с жертви. Не винаги е така обаче!

Разходите за отопление трябва да се покриват, в противен случай ни заплашва мръзнене. Когато сградите не се отопляват оптимално, по стените се образува конденз. Тази влага води до образуване на плесен, която поврежда мазилката и обзавеждането, а освен това оказва и негативно влияние върху здравето.

В общи линии резултатът е негативен по отношение на разходите.

Добрата страна на разходите за отопление е, че е възможно да бъдат намалени с относително прости мерки – например с достатъчно количество термична изолация, която е положена качествено.

Този потенциал за икономии е много полезен, по-специално при по-старите сгради с недостатъчна или изобщо липсваща изолация, изградени в съответствие с по-ниски изисквания на стандарт за термична изолация.

Регистрирането на енергийния поток позволява оценка на потенциала за икономии и определя възможните подходящи мерки за нейното провеждане. За нови сгради е препоръчително желаната консумация на енергия в рамките на сградата да се прецени още при проектирането с оглед на калоричността; тоест най-голямата очаквана консумация на квадратен метър от отопляваната област.  В такъв случай икономиите на енергия са установени по отношение на  потреблението, като последното се изчислява в съответствие с изисквания институционален стандарт.

Трябва да се имат предвид следните фактори:

Цените на енергията се покачват и това ще продължи по различни причини: изискване за намаляване на замърсяването на околната среда; увеличаващо се потребление на енергия; някои от енергийните ресурси се изчерпват.

Реалната стойност на пенсиите намалява; следователно трябва да си гарантираме собствена непредписана пенсионна система.

Непредписаната пенсия (незадължителна пенсия) може да се постигне и без много жертви – от една страна чрез инвестицията в собствен, надежден и доходен план »нискоенергийна къща« - след като изтече периодът на инвестиционния заем (оценен на прибл. 4 години), икономиите, които до този момент са били използвани за покриване на разходите за отопление, ще могат да се инвестират в нов източник на доходи.

Полагане

Минералната вата URSA е изключително лесен за употреба изолационен материал, който благодарение на свойствата си се полага лесно и бързо:

Еластичността на материала позволява плътно запълване на кухините и избягване на термични и акустични мостове. Следователно се подобряват значително също топло- и звукоизолацията.

Високата степен на компресиране улеснява и ускорява значително транспортирането до строителната площадка и боравенето с материала.

Материалът се обработва лесно и не се нуждае от отнемащи време измервания при рязането. Проведените в Австрия проучвания показват, че използването на стъклена вата може да спести повече от 40% от времето за полагане в сравнение с некомпресиращите се изолационни продукти с по-голяма плътност.

Околна среда

Изолационните материали URSA се произвеждат при изключително щадене на околната среда и ресурсите. Целият производствен процес е сертифициран съгласно DIN EN ISO 14001 „Управление на околната среда“.

Стъклената вата се състои над 90% от естествени минерални суровини, като например пясък. URSA PUREONE се произвежда при използване на повече от 50% рециклирано стъкло. Това щади ценните ресурси на Земята.

URSA XPS се разпенва с CO2 изключително при опазване на околната среда и съдържа въздух като клетъчен газ. Производството протича при използване на голяма част рециклиран материал.

Продуктите URSA се характеризират с изключително ниска топлопроводимост и по тази причина са особено подходящи за приложение като топлоизолационни материали в надземното строителство. Приложението им намалява трайно енергийните потребности на сградата. Това е най-рентабилното и ефикасно решение за намаляване на емисиите на CO2 от нашите сгради. Следователно нашите изолационни материали допринасят активно за опазването на климата и в допълнение подобряват топлоизолацията, звукоизолацията и противопожарната защита на сградата.

Сертификати

Използването на изолационните материали URSA гарантира, че нищо не може да се обърка. Нашият отдел по качеството работи усилено над това да гарантира спазването на най-строгите стандарти относно качеството. Всичките ни заводи са сертифицирани по ISO 9000 и така гарантират максимална производителност при всеки процес.

"Син ангел" (Blauer Engel)

Продуктите URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL, URSA TERRA отговарят на високите изисквания за поставяне на знака за качество „Синият ангел – защитава околната среда и здравето – защото е с ниски емисии“. Прилагането на безопасни за здравето продукти е от особено голямо значение именно в помещенията. Тези продукти са произведени при отделяне на незначителни количества вредни емисии съгласно законовите разпоредби и оказват положително влияние върху качеството на въздуха в помещенията. При маркировката се взема предвид допълнително и качеството на продуктите по отношение на топло- и звукоизолацията.


CE маркировка

Изолационните материали от минерална вата URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL и URSA TERRA се произвеждат, тестват и обозначават съгласно европейския стандарт ÖNORM EN 13162. Съответствието на продуктите с изискванията на продуктовия стандарт се удостоверява съгласно ÖNORM EN 13172 и дава право на  CE маркировка.

Издаваните от URSA  декларации за експлоатационни показатели са достъпни в интернет чрез въвеждане на DoP-Nr.
Влезте в уеб сайта http://dop.ursa-insulation.com/ и въведете пълния DoP номер без интервали (например 49XPSN3013071) в предвиденото поле. Натиснете „Query“. Декларацията за експлоатационни показатели е на Ваше разположение за изтегляне в PDF формат. Накрая изберете желания език от заглавната страница на документа. Отваря се валидната декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се за продукта.

 
Сертификат EUCEB

Сертификация съгласно ÖNORM EN ISO 9001

Продуктите на URSA също така съдържат сертификат от Европейската комисия за сертифициране на продукти от минерална вата (EUCEB) – начин за сертифициране, че изолацията е произведена съгласно стандартите, предвидени от Бележка Q към Регламент (ЕО) № 1272/2008

Знак за качество RAL

Изолационните материали от стъклена вата URSA са безопасни за здравето, могат да се обработват без допълнителни предпазни мерки и са маркирани със знака за качество RAL „Изделия от минерална вата“.

 

 

Eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD

URSA PUREONE не съдържа формалдехид и други летливи компоненти (VOC). Продуктът отговаря както на законовите, така и на най-високите доброволни гранични стойности за емисии от продукти. Следователно URSA PUREONE отговаря на най-строгите изисквания на сертификата Indoor Air Comfort Gold на Eurofins.

 

Производство на URSA GLASSWOOL

Минералната вата се произвежда от естествените материали варовик, базалт, доломит, фелдшпат, пясък и рециклирано стъкло. Тези суровини и в бъдеще ще бъдат на разположение в достатъчни количества. Материалът се разтопява при около 1400°C и се изприда на влакна. За стабилизиране на изолационния материал се добавят минимални количества (около 5%) свързващо вещество.

Към продуктите URSA PUREONE се добавя например безопасно за околната среда акрилно свързващо вещество на водна основа, което не съдържа нито изкуствени оцветители, нито органични съставки.

Video

 

Производство на URSA XPS

URSA XPS се произвежда съгласно изискванията на най-новите технологични достижения.  Изолационните плочи от екструдиран полистирен URSA XPS N (Natur) са разпенени изключително с CO2. Те не съдържат пропеленти със съдържание на FCKW, HFCKW и HFKW.

 

Видео за производството на URSA XPS  

Video