За URSA

URSA доставя качествени изолационни продукти за приложения в областите топло- и звукоизолация и пожарозащита. Нашите основни продукти от минерална вата, екструдиран полистирен и фолиа URSA предлагат цялостни решения за почти всяко приложение. Най-високо качество с най-висока удовлетвореност на клиента – това е корпоративната философия на компанията и нейните служители.

URSA в България

Търговското представителство на Пфлайдерер Новотерм е основано в България през 2001 г. След сливането на двата европейски производителя Pfleiderer и Poliglas през 2003 г. URSA се налага като един от водещите производители на изолационни материали в България.

Нашите клиенти се възползват от десетилетията опит в областта на изолациите, както и международната мрежа от компании URSA.

Офисът на търговското представителство е в гр. София.

URSA в Европа

С повече от 1800 служители в 13 завода и 40 търговски офиси URSA е представена в Европа, Близкия изток и Северна Африка. С повече от 60 години опит и приблизително 450 милиона евро оборот URSA в момента е един от водещите европейски производители на изолационни продукти.

Минералната вата  URSA се произвежда в Испания, Франция, Белгия, Германия, Словения, Полша и в два завода в Русия.

Заводите за URSA XPS се намират в Германия, Франция, Испания, Италия и Русия.

 

История

URSA, модерна компания с 60-годишен опит в производството на изолационни материали

Историята на URSA датира от 1949 г. когато POLIGLAS е учредено в Испания. През 1988 г. то е придобито от Uralita Group. Германската компания Pfleiderer AG също навлиза в бизнеса с изолации през 1991 г.
Развитието на двете компании протича паралелно – POLIGLAS се разраства основно в Западна Европа чрез изграждането на нови производствени обекти, докато Pfleiderer развива дейността си основно в Източна Европа – докато през 2002 г. Uralita Group придобива производствената дейност на изолационни материали от Pfleiderer.
През 2004 г. се появява официално URSA и след това развитието на компанията е в непрестанен възход (и в Европа, и извън границите на Европа) и днес разполага с 13 производства и около 40 търговски офиса в Европа и Русия.

Произход (1949 - 1970)

Първа експанзия (1974 - 1987)

Първи придобивания и международно разрастване (1988 - 1995)

Нови продукти, консолидиране в цяла Европа (1996 - 1998)

50 Годишнина на POLIGLAS и разрастване извън Европа (1999 - 2001)

Създаването на една нова компания (2002 - 2004)

100 Години Uralita. Производственият капацитет продължава да се увеличава (2005 - 2007)

Развитие на нови продукти (2008 - 2011)

Ускоряване на растежа (2012 - 2015)

URSA става част от Xella Group (2017)

СИЛНА МАРКА С ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ (2021)

URSA става част от ETEX Group (2022)

Визия & мисия

Топлина, сигурност и комфорт - това са основните потребности на човека и движещата сила зад нашите действия.

Нашите иновативни изолационни продукти осигуряват енергийна ефективност в сградите, което подобрява качеството на живот на хората и защита на околната среда. Повече от всички други строителни материали енергоспестяващите продукти на URSA пестят ценни енергийни ресурси, намаляват на емисиите на CO2 по устойчив начин, като същевременно допринасят за жизнения комфорт.

URSA отдава голямо значение на високите екологични стандарти. Всички производствени процеси на компанията са оптимизирани за намаляване на възможното влияние върху околната среда до абсолютен минимум. Както добива и преработката на суровини, така и управлението на отпадъците, потреблението на енергия и емисиите са подчинени на тези мерки. Задачи, които стават все по-важни в бъдеще.

Компанията URSA предлага иновативни продукти и отлично качество.
С нашите основни продукти от минерална вата, екструдиран полистирен и фолиа, ние покриваме всички приложения в сегментите на топло- и звукоизолация.

За това допринасят служителите на URSA с познанията си, всеотдайността и желанието си за иновации. Това ни позволява непрекъснато да разработваме нови продукти и услуги, които са съобразени с индивидуалните потребности на нашите клиенти.

URSA е Вашият партньор за спестяване на енергия, топло - и звукоизолация с решения с минерална вата и XPS; допълнени от отлични продажби, ефективна верига за доставки и страстта на всички наши служители

Устойчивост

Устойчивото развитие е и трябва да бъде важен въпрос в живота ни.

Глобалното изменение на климата е фокусирано върху емисиите на CO2 и на ефективното използване на ограничените съществуващи енергийни източници, насочени които се консумират много по-бързо, отколкото могат да се възстановят.

В рамките на една година, нашата планета има ограничен потенциал на разположение, за да се възобнови консумираните ресурси и да усвои отпадъците, които ние произвеждаме. В момента природата се нуждае от 16 месеца, за да се възобнови това, което ние консумираме за 12 месеца. Това означава, че ние използваме ресурсите на бъдещите поколения.

Европейският съюз залага в Протокола от Киото и в рамките на политиката за климата и енергетиката до 2030 г. и 2050 г. дългосрочните енергийни инициативи. Това означава, че сега са необходими спешни действия, за да се постигнат тези цели и да бъде подсигурени нуждите на бъдещите поколения.

Тъй като повечето от енергията се изразходва за сгради (40% за сгради срещу  32% за транспорт и 28% за индустрията), усилията са насочени към намаляване на потреблението на енергия в същата тази област.

Нашите сгради обикновено се използват за много дълъг период от време. Ето защо единствено анализа на цялостния жизнен цикъл може да даде информация за реалното качество на една сграда.

Критерии за устойчивост

Устойчивостта е холистичен подход, при който се вземат предвид трите стълба на устойчивостта (при сгради - екологично, икономическо и социално-културно качество) и техните взаимодействия.

За строителството тези три измерения поставят различни критерии.

  1. Екологично качество (въздействие върху околната среда)

При екологичното качество се наблюдават потреблението на ресурси (например, потреблението на суровини и енергия) и тяхното въздействие върху околната среда (например глобалното затопляне, озон). 

  1. Икономическо качество (ефективност)

При икономическото качество се разглеждат разходите за изграждане, използване и извеждане от експлоатация. 

  1. Социално-културно качество (комфорт)

При оценката на социално-културното качество се оценяват естетиката и достъпността, както и здравето и комфорта.

Както много организации и компании, така и URSA иска да се отнася с грижа за околната среда и устойчивата бизнес позиция относно климатичните промени. Изолациите на URSA на практика влияят положително във всички 3 основни критерия за устойчивост.

Използвайки примера на URSA PureOne това означава, че:

- Продуктът се състои основно от рециклирано стъкло (опазване на природните ресурси)

- Продуктът осигурява отлична топлоизолация (редукция на потреблението на енергия)

- Продуктът използва екологично чист акрилен на водна основа за свързващо вещество (подобряване на качеството на въздуха)

URSA продуктите вляят върху голям брой отделни критерии, като по този начин подобряват устойчивостта на сградите.

Life Cycle (Анализ на жизнения цикъл)

Като част от оценката на жизнения цикъл се търси оптимизирането на всички фактори за целия жизнен цикъл на дадена сграда - т.е. от добива на суровини, през производството и употребата до демонтирането.

Декларации за екологични продукти (EPD)

Въздействието на строителните продукти върху устойчивостта на сградите, са описани в Декларацията за екологични продукти. Декларацията указва консумацията на енергия и ресурси, и степента, в която даден продукт допринася за парниковия ефект, окисляване, еутрофикация, изчерпването на озоновия и смог. В допълнение, се предоставя информация за техническите характеристики, които са необходими за оценката на качествата на строителния продукт в сградата, като трайност, топлоизолация и звукоизолация или въздействието върху качеството на въздуха в затворени помещения.

Асоциации & Партньори