URSA XPS

N-V-L

Твърди плочи с висока якост на натиск от екструдиран полистирен, разпенващ газ CO2, съдържащи въздух в клетъчната структура.

ursa-n-v-l-1487286154.jpg

Сфери на приложение

 • Под:

  • подова изолация в сутеренни помещения
  • индустриални подове
  • паркинги

  Стени:

  • външни стени на сутерени при подпочвени води

  Покрив:

  • обърнати плоски покриви

Сертификати

Техническа информация

Означение на продукта:

50-100 mm: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

120-200 mm: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2

 

Якост на натиск при 10% деформация: 500 kPa

Клас на горимост Е съгласно БДС EN 13501-1

Характеристики:

 • стъпаловидни ръбове
 • гладка повърхност

 

Дебелина в

λD-стойност

Съпротивление на топлопреминавне 

Размери на плочата

Пакет

Палет

Палет

 мм

W/mK

RD [m²K/W]

Д x Ш (мм)

кв.м/пакет

пакет/палет

кв.м./палет

50

0,033

1,55

1.250

x

600

6,00

12

72,00

60

0,034

1,80

1.250

x

600

5,25

12

63,00

80

0,035

2,30

1.250

x

600

3,75

12

45,00

100

0,033

3,05

1.250

x

600

3,00

12

36,00

120

0,034

3,60

1.250

x

600

2,25

14

31,50