Индустриален под

Индустриалните подове също трябва да отговарят на изискванията за топлинна изолация. Същевременно трябва да се имат предвид големи статични и динамични натоварвания. С URSA XPS разполагате с изолационни плочи за екстремно големи натоварвания, които позволяват реализиране на изгодни решения. Индустриалният под се полага върху изолационните плочи и разделителен слой или хидроизолация.