URSA GLASSWOOL

TWF FONO

Негорим, самоносещ се лек изолационен филц от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация на леки сглобяеми преградни стени с метална подконструкция и гипсокартонен плоскости, предстенни обшивки и окачени тавани.

ursa-twffono-1519737253.jpg

Сфери на приложение

Системи за сухо строителство:

  • преградни стени
  • предстенни обшивки
  • окачени тавани

Дървени конструкции:

  • сглобяеми дървени конструкции за преградни стени
  • сглобяеми дървени конструкции за предстенни обшивки

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T1-DS(T+)-MU1

EС сертификат за съответствие: 0672-CPR-0319

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,040 W/mK
  • Клас на горимост A1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²

 

Дебелина в

Съпротивление на топлопреминаване 

Размери на ролка

Пакет

Палет

Палет

 мм

RD [m²K/W]

Д x Ш (мм)

кв.м/пакет

пакет/палет

кв.м./палет

50+50 (100)

1,25

2 x 7.500

x

2 x 600

18,00

30

540,00

75*

1,90

9.000

x

2 x 600

10,80

30

324,00

100*

2,50

7.500

x

2 x 600

9,00

30

270,00

 * продукт по заявка

Сертификати