Цокъл

Вследствие на контакта с дъждовна вода, сняг и водни пръски цокълът е изложен на особено голямо натоварване. За него е необходима специална и надеждна изолация с URSA XPS. За топлоизолацията на тази област са подходящи изолационните плочи URSA XPS с вафлена повърхност. Те могат да се поставят в кофража при изливането на бетона, да се залепят впоследствие или да се фиксират механично и на по-късен етап да се измажат компетентно.

Топлинни мостове

Топлинните мостове са обусловени от материала или геометрията зони, през които изтичат големи количества топлина въпреки оптималната топлоизолация на външните строителни елементи.
Примери за това са челните страни на таваните между етажите, щурцовете и вътрешните стени на отворите за прозорците. Освен загубата на енергия в тези зони съществува и риск от образуване на конденз и плесен. За топлоизолацията на тези зони са подходящи изолационните плочи URSA XPS с вафлена или грапава повърхност. Те могат да се поставят в кофража при изливането на бетона, да се залепят впоследствие или да се фиксират механично и на по-късен етап да се измажат компетентно.