Под фундаментна плоча

Фундаментните плочи също трябва да отговарят на изискванията за топлоизолация. Същевременно трябва да се имат предвид и големи статични натоварвания. С URSA XPS са на разположение изолационни плочи, поемащи също и екстремно големи натоварвания. За специалното приложение като разпределяща натоварването подова плоча могат да се прилагат изолационните плочи URSA XPS съгласно строителното допускане Z-23.34-1493. Употребата им е възможна също и в области с подпочвени води.

Полагане

Изборът на подходящия тип продукт става въз основа на техническите свойства (необходимата устойчивост на натиск).

Изолационните плочи от екструдиран полистирен  URSA XPS се полагат плътно прилепнали една към друга под формата на подготвителен слой върху равна основа с нужната товароносимост. Между топлоизолационния слой и подовата плоча трябва да се положи разделителен слой (например PE фолио).

Плочите URSA XPS могат да се полагат също и на няколко пласта. При многопластово разполагане (2 или 3 пласта) на плочите XPS всеки следващ пласт трябва да покрива фугите на долния пласт, т.е. лежащите отгоре пластове се разполагат изместено спрямо XPS пласта под тях, така че да не се получават пропускащи челни връзки.

Продуктът URSA XPS може да се използва и за странично изолиране на лентови фундаменти и така да се редуцират топлинните мостове в областта на пода.

Основен детайл за топлоизолация на приземна подова плоча с подово отопление е представен по-долу, а тук може да откриете всички разработени детайли в PDF и DWG формат.