URSA GOES GREEN

08.03.2018

ursa-ursagoesgreen-1520514234.jpg

Със слогана “URSA goes green” бихме искали да подчертаем необходимостта, нашите клиенти да са осведомени при избора на изолационни материали.

Компанията URSA продължава традицията за разработване на иновативни изолационни материали и активно участва в ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г.

Продуктите от ново поколение BiOnic, налични на пазара от миналата година, са направени от възобновяеми и рециклируеми суровини. Продуктите URSA гарантират енергийна ефективност в сградите и подобряват качеството на живот на хората. За да споделим приноса си в намаляването на CO2 глобално и локално, решихме да покажем онлайн нашето спестяване на CO2  емисии, постигнато от продажбите на топлоизолации URSA и от дейностите на служителите на компанията.

Как да разпознаете по-добрите продукти?

Проверете опаковката, зеленият цвят отличава по-добрите продукти в портфолиото ни. По този начин Вие също може да ни последвате в “URSA goes green” и да допринесете със собственото си камъче в мозайката за намаляването на CO2.