URSA GLASSWOOL

AKP 5/Vv

Негорими плочи от минерална стъклена вата, едностранно каширани с бял стъклен воал с „крилца“ за топло- и звукоизолация на тавани.

ursa-akp5vv-1533201423.jpg

Сфери на приложение

Таван:

  • Топло- и звукоизолация на тавани на гаражни, сутеренни помещения и килери

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T4-DS(T+)-MU1-AFr5

EС сертификат за съответствие: 0672-CPR-0319

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,032 W/mK
  • Клас на горимост А1, А2 s1-d0 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 10 kPa s/m²
  • Кашировка с „крилца“

 

Дебелина в

Съпротивление на топлопреминавне 

Размери на плочата

Пакет

Палет

Палет

 мм

RD [m²K/W]

Д x Ш (мм)

кв.м/пакет

пакет/палет

кв.м./палет

60

1,85

1.200

x

1.200

8,64

6

51,84

80

2,50

1.200

x

1.200

5,76

7

40,32

90

2,80

1.200

x

1.200

5,76

6

34,56

100

3,10

1.200

x

1.200

4,32

7

30,24

120

3,75

1.200

x

1.200

4,32

6

25,92

140

4,35

1.200

x

1.200

4,32

5

21,60

160

5,00

1.200

x

1.200

2,88

7

20,16

 

Сертификати