Детска градина Roth

галерия

В Рот, Германия URSA е доставила  PureOne 180 mm за външна изолация на стените. Архитектите са избрали продукта PureOne, защото е с отлично качество като топло- и звукоизолация. Детската градина Roth с помощта на Ursa надхвърля вече амбициозните стандарти за пасивни къщи. Освен това, изолацията от минерална вата има положителен ефект върху вътрешния климат в детската градина и допринася за по-благоприятната атмосфера за децата.