URSA GLASSWOOL

FDP 1

Негорими, хидрофобизирани леки самоносещи плочи за топло- и звукоизолация от минерална стъклена вата

ursa-fdp1-1519741596.jpg

Сфери на приложение

Фасади:

*невентилируеми фасади на ниски обекти

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AFr5

EС сертификат за съответствие: 0672-CPR-0319

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,038 W/mK
  • Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²
  • Хидрофобизиран продукт

 

Дебелина в

Съпротивление на топлопреминавне 

Размери на плочата

Пакет

Палет

Палет

 мм

RD [m²K/W]

Д x Ш (мм)

кв.м/пакет

пакет/палет

кв.м./палет

50

1,30

1.250

x

600

9,00

28

252,00

80

2,10

1.250

x

600

6,00

28

168,00

100

2,60

1.250

x

600

4,50

28

126,00

 

 

Сертификати

Видео за монтаж