100 Години Uralita. Производственият капацитет продължава да се увеличава (2005 - 2007)