50 Годишнина на POLIGLAS и разрастване извън Европа (1999 - 2001)