1974

Poliglas изгражда първия завод за стъклена минерална вата