2002

Uralita Group закупува дивизията за изолации на Pfleiderer