Hotel Sliezsky Dom

галерия

Hotel Sliezsky Dom е най-високият хотел в Словакия и поради техническите изисквания се нуждае от добра топлоизолация. URSA със своите продукти е предоставила решения за външни и вътрешни стени.