Кампус CEITEC

галерия

CEITEC - Централноевропейски технологичен институт е научен център в областа на биологичните науки. Новият офис на CEITEC е изолиран с URSA TWP 1 и TWF 1.