Нови продукти, консолидиране в цяла Европа (1996 - 1998)