Обработка на одпадъци, Байон

галерия

В тази референция беше необходима високоефективна изолация на резервоара, за да се увеличи оползотворяването на отпадъците.