Обърнат покрив

При обърнатия покрив става въпрос за специфична форма на плоския покрив. Формата на конструкцията принадлежи към "топлите" покриви, а името идва от обърнатата конструкция на тези плоски покриви. За разлика от стандартния плосък покрив, при който топлоизолационният слой се намира под хидроизолацията на покрива, при обърнатия покрив той се полага над хидроизолацията на покрива и я предпазва от механично и термично натоварване. Това важи както по време на строителството, така и през целия период на ползване. Обърнатите покриви могат да се изпълнят в разнообразни варианти над изолационния слой. Съществуват обърнати покриви посипани с чакъл, снабдени с настилка за преминаване на пешеходци/автомобили или с озеленяване. Със своите допуснати от строителния надзор плочи от екструдиран полистирен и системни компоненти, URSA предлага идеално решение за тези случаи.

Застлан с чакъл обърнат покрив

Обърнатият покрив с екструдиран полистирен URSA XPS предлага изумително просто решение: Изолационните плочи се полагат върху хидроизолацията на покрива и така освен надеждна топлоизолация осигуряват и дълъг живот на хидроизолацията. Тя се защитава от механични повреди по време на строителството и при експлоатацията след това. Не възникват екстремни термични натоварвания на хидроизолацията на покрива. Слоевете на конструкцията се редуцират в сравнение с конвенционалните плоски покриви. Полагането става изключително лесно също и при екстремни климатични условия.

Основен детайл за топлоизолация на обърнат плосък покрив е представен по-долу, а тук може да откриете всички разработени детайли в PDF и DWG формат. 

 

Озеленен обърнат покрив

Озелененият обърнат покрив е вид специално приложение за което продуктът URSA XPS е допуснат от строителния надзор (Z-23.31-1263). Хидроизолацията на покрива се защитава оптимално през лятото и зимата от намиращите се върху нея топлоизолация и озеленяване. URSA XPS е устойчив на натиск и нечувствителен към вода. Предлага се във варианти с различна устойчивост на натиск. Прави се разлика между екстензивно и интензивно озеленяване.

Основен детайл за топлоизолация на озеленен обърнат плосък покрив е представен по-долу, а тук може да откиете всички разработени детайли в PDF и DWG формат. 

 

Покривни тераси

Плоските покриви на принципа на обърнатия покрив могат да се оформят също и като тераси. Изискванията към изолацията от въздушен шум зависят между другото от нивото на външния шум и следва да се разглеждат отделно. Полагането на плочи от мит бетон върху URSA XPS може да се извърши както върху опори, така и върху слой от фин чакъл 3/8 мм. Във всички случаи се налага да се провери дали при очакваното натоварване избраната конструкция е подходяща от гледна точка на статиката. Изолационните плочи URSA XPS се предлагат с различно допустимо натоварване на натиск и могат да се подберат съгласно изискванията.