Pixel Business Park

галерия

PIXEL Business Park ще се състои от пет сгради. Строителството на първата сграда е завършено през 2012 година. Според архитектурната концепция всички сгради в комплекса са устойчиви. С цел да се намалят разходите за осветление, фасадата е проектирана с цел да пропуска възможно най-много естествена дневна светлина.