Първи придобивания и международно разрастване (1988 - 1995)