Таван на последен етаж

През зимата голяма част от топлината се губи през подпокривния таван към неусвоеното подпокривно пространство. Топлият въздух се издига нагоре, следователно мерките за топлоизолация на най-горния строителен компонент са от най-голямо значение. Подобряване на ситуацията може да се постигне лесно, просто трябва да се положат топлоизолационни слоеве. От най-голямо значение е топлоизолацията на най-горния строителен компонент. В повечето случаи изобщо не е необходима пароизолация. Само ако под тавана съществува помещение с голяма влажност, се препоръчва в това помещение да се постави пароизолация към тавана, за да не навлиза изкачващата се влага в конструкцията на тавана.

Подпокривен таван

Подпокривните тавани често отделят отопляваните помещения от намиращите се над тях неотоплявани помещения и по тази причина са съществен строителен компонент по смисъла на енергоспестяващата термоизолация. Тези площи трябва да се изолират просто, за да може икономиите от енергия да покрият бързо инвестицията. Изолационните материали на URSA отговарят също и на високите изисквания за топло- и звукоизолация на подпокривни тавани 

Основен детайл за топло-и звукоизолация на под на студено подпокривно помещение е представен по-долу, а тук може да откриете всички разработени детайли в PDF и DWG формат. 

 

Полагане

Подготовка: Строително-физична оценка
Преди започване на работите по изолирането трябва да се направи оценка на тавана с оглед на изолационните свойства, въздухонепропускливостта и паропроницаемостта.
При изолиране на тавани от гредоред и полагане на паронепроницаема настилка от горната страна, по която ще се ходи, е необходимо паронепроницаемо фолио!

Съвет
Погрижете се за добро вентилиране на подпокривното пространство

  1. Полагане на паронепроницаемото фолио (при подпокривен таван, върху който ще се преминава или няма да се преминава)
    Положете паронепроницаемото фолио без гънки и залепете местата на припокриване с универсална самозалепваща лента. По кантовете и издадените нагоре компоненти (комин и др.) също свържете паронепроницаемото фолио херметично.

  2. Полагане на изолация (при подпокривен таван, върху който ще се преминава или няма да се преминава)
    Разположете конструктивна дървесина по пода и евентуално фиксирайте или укрепете.

Съвет
(при подпокривен таван, върху който ще се преминава) Разстоянието между подложките се определя от вида на обшивката и очакваното натоварване. Положете компресиран филц между подложките, без образуване на фуги. височина на подложките = дебелина на изолационния материал

  1. Полагане на настилка от горната страна (при подпокривен таван, върху който ще се преминава)
    След приключване на работите по изолацията положете настилката (дървесноталашитни плоскости или други подобни) върху подконструкцията като съблюдавате указанията на производителя. Евентуално нанесете финиш на повърхността.