URSA TECTONIC

URSA APh

Трайно еластични изолационни плоскости от минерална вата, произведени по технология TECTONIC.

ursa-ursaaph-1674406950.jpg

Техническа информация

 

Технически данни

Стойност

Стандарт

Коефициент на топлопроводност (λD)

0,037 W/mK

EN 13162

Клас на горимост

A1

EN 13501-1

Линейно съпротивление на въздушния поток

≥ 7,5 kPa s/m²

 

Гранична температура на употреба

300°C

 

 

Дебелина (mm)

50

75

80

100

Ширина (mm)

600

600

600

600

Дължина(mm)

1200

1200

1200

1200

Съпротивление на топлопреминаване RD (m2K/W)

1,35

2,00

2,15

2,70