1993

Бързо развитие на Pfleiderer и пазарно консолидиране на POLIGLAS