1999

POLIGLAS придобива Fibraver, а Pfleiderer придобива още два завода за стъклена вата