2007

100 Години Uralita. Нов завод за XPS в Русия и ново увеличаване на капацитета