Таван в мазе

Таваните на мазета и гаражи могат да се изолират както от горната, така и от долната страна. Предпоставка за изолация от долната страна на таван на мазе е достатъчната височина на мазето. При масивни тавани изолационните плоскости се залепват или фиксират с дюбели към тавана на мазето. При това дебелината на изолацията се определя според височината на мазето и оставащата височина за щурцове на прозорци и врати.

Таван в мазе

Дебелина на изолационния материал от минимум 8-10 см се счита за целесъобразна от икономическа и енергийна гледна точка. Особено добрите звукопоглъщащи свойства на минералната вата подобряват акустиката в помещението, а оптималната топлоизолация на тавана пести ценна енергия.

Основен детайл за топло-и звукоизолация на таван в мазе е представен по-долу, а тук може да откриете всички разработени детайли в PDF и DWG формат. 



Полагане

От гледна точка на противопожарната безопасност препоръчваме използването на метални дюбели DHM, годни за нашите негорими изолационни плочи за фасади. Шайбата на дюбела трябва да е гладка и с диаметър минимум 85, съответно 110 мм.

Изолационните плочи се фиксират на тавана като се редуват със завъртане на 90°. По този начин излизащият отстрани нетъкан материал покрива връзките между плочите и се създава равномерна визия, погледнато отдолу. За да се постигне гладка визия без гънки (ефект матрак), дюбелите за изолацията трябва да се въвеждат или завинтват само до дебелината на плочата.

Оптимално фиксиране: 5 дюбела на плоча
Оптималният брой дюбели включва един дюбел в средата на плочата, както и по един дюбел във всеки ъгъл (симетрично разположение) с отстояние от канта около 10 см. Това разположение налага 5 дюбела на плоча (3,47 дюбела/м²). По повърхността може да се нанесе дисперсионна боя* чрез пръскане. Максималното количество нанесена боя е 80 гр./м².

Алтернативен „икономичен вариант“: 2 дюбела на плоча

При икономичния вариант дюбелите в ъглите се поставят във връзките между плочите/пресечните точки. В този случай трябва да се използват шайби с възможно най-големия диаметър. При това разположение се използват около 2 дюбела на плоча (1,39 дюбела/м²). При силно засмукване на въздух (например вход на гараж) крайните плочи трябва да се фиксират с допълнителен/ни дюбел/и.